The best of

Brede School Ammerzoden

De grote vraag voor deze school was wordt het nieuwbouw of renovatie? Uiteindelijk is op basis van een haalbaarheidstudie besloten een groot deel te renoveren en de school daarnaast een nieuw hart en entree te geven.

Brede school

De oorspronkelijke basisschool is omgevormd tot echte brede school waarin naast de school ook een peuterspeelzaal, kinderdagopvang, consultatiebureau, bibliotheek en fysiotherapiepraktijk zijn gevestigd. Daarmee werd het op een logische manier positioneren en met elkaar verbinden van de verschillende functies de belangrijkste uitdaging van het project.

Het nieuwe gebouw is gebaseerd op heldere lijnen die tussen de bestaande en nieuwe delen gemaakt zijn. Hierdoor heeft iedereen zijn plekje gekregen en blijven de lijnen kort en de transparatie groot.

Entree

Het oorsponkelijke gebouw had een moeilijk vindbare entree, ver weggestopt in de onduidelijke gebouwmassa. Bovendien was de school rondom compleet afgeschermd van de weg.

De school heeft met de ontworpen nieuwbouw inclusief toegevoegde tweede laag, opvallend vormgegeven in houten geveldelen, een duidelijk hart gekregen. In samenwerking met de school en gemeente is het gelukt het schoolplein open te stellen, zodat de school nu aan een openbaar toegankelijke plein ligt en daarmee echt onderdeel van het dorp uitmaakt. Missie geslaagd!